Publikacje

2011 - Forum ortodontyczne tom 7, nr 3, 2011

„Zmiana profilu twarzy u pacjentów z prawidłowym i powiększonym nagryzem poziomym po leczeniu ortodontycznym”. Agnieszka Koszewska, Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Kateřina Langová, Miloš Špidlen

2011 - Ortodoncie tom 20, nr 2, 2011

„Angle II,1. Oddělení, výsledky léčby s extrakcí dvou horních premolárů”. Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Agnieszka Koszewska, Miloš Špidlen, Kateřina Langová

2010 - Forum Ortodontyczne tom 6, nr 3-4, 2010

„Leczenie powiększonego nagryzu poziomego: zmiany szkieletowe i zębowo-wyrostkowe”. Agnieszka Koszewska, Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Kateřina Langová, Miloš Špidlen

2008 - Forum Ortodontyczne tom 4, nr 4, 2008

„Aktywator Lehmana z wyciągiem zewnątrzustnym – ocena wyników leczenia II klasy Angle`a”. Agnieszka Koszewska, Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Ewa Jurkowska, Miloš Špidlen