Agnieszka Koszewska

dr n. med. Agnieszka Koszewska, specjalista ortodonta

Studia na Oddziale Stomatologii
I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
zakończone dyplomem lekarza stomatologa.

Rozprawa doktorska Změna profilu obličeje
po ortodontické léčbě (Zmiana profilu twarzy po leczeniu
ortodontycznym) w Zakładzie Ortodoncji na Uniwersytecie
Medycznym im. Palackého w Ołomuńcu, zakończona uzyskaniem
akademickiego tytuł doktora (Ph.D.).

Specjalizacja z ortodoncji w Zakładzie Ortodoncji
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego
(Active Member of European Orthodontic Society) oraz Polskiego
Towarzystwa Ortodontycznego.

Dzięki potrzebie doskonalenia zawodowego ustawicznie podnosi
swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w licznych kursach
i szkoleniach w kraju i za granicą. Jest autorką wielu prac
naukowych prezentowanych i wyróżnionych na polskich
i zagranicznych kongresach.
Pasjonuje się tematem estetyki
w leczeniu ortodontycznym.

Certyfikaty i dyplomy

2012.11.16-2012.11.17 Warszawa

Diagnoza, planowanie leczenia oraz leczenie wad klasy II i III
u dzieci i dorosłych

2012.09.30 Poznań

Strategie postępowania klinicznego w końcowej fazie leczenia ortodontycznego. Finishing w leczeniu ortodontycznym
i interdyscyplinarnym.

2012.09.27-2012.09.30 Poznań

Udział w 16. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

2012.09.27 Poznań

Jak radzić sobie z leczeniem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych w świetle najnowszych doniesień naukowych?

2012.04.14 Warszawa

Przedprotetyczne leczenie ortodontyczne za pomocą mikroimplantów

Strony

Podziękowania i nagrody

2010.09.30-2010.10.03 Warszawa

Podziękowanie za wygłoszenie referatu podczas 14. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

2010.09.30-2010.10.02 Brno

Nagroda za najlepszą pracę przedstawioną w formie plakatu na XI Kongresie Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego

2009.09.08 -2009.09.09 Olomouc

3 miejsce na Konferencji Studenckich Prac Naukowych Studiów Doktoranckich w sekcji Stomatologii

2010
IX Congress of the Czech Orthodontic Society, 2010.09.30–2010.10.02, Brno
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, M. Špidlen
11. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 2010.09.30–2010.10.03
„Wpływ zmiany inklinacji siekaczy na profil twarzy pacjenta”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, M. Špidlen
„Rezultaty i stabilność leczenia wad klasy II/1”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, M. Špidlen, K. Langová
Konferenci Stomatologů ÚSMĚV 10, 2010.03.26–2010.03.27
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska

2009
Konferenci vědeckých prací studentů DSP, 2009.09.08–2009.09.09, Olomouc
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, M. Špidlen
Konferenci Stomatologů ÚSMĚV 09, 2009.04.03–2009.04.04 Olomouc
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska A. Kryńska-Ziółkowska
„Výsledky a stabilita vad Angle II./1. oddělení”.
A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, E. Jurkowska

2008
Konferenci vědeckých prací studentů DSP, 2008.09.03–2008.09.04, Olomouc
„The soft tissue profile changes correlated to incisors inclination changes”. A. Koszewska, M. Špidlen;
„The results of treatment of Class II anomalies”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, M. Špidlen;
IX Congress of the Czech Orthodontic Society, 2008.09.18–2008.09.20, Špindlerův Mlýn
„The results of the treatment of Class II. anomalies”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, M. Špidlen

2007
8th Congress of the Czech Orthodontic Society, 2007.10.05–2007.10.07, Plzeň
„Výsledky léčení Angle II. tř. 1. oddělení Lehmanovým activátorem s extraorálním tahem”. A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, E. Jurkowska, M. Špidlen
„Výsledky a stabilita vad Angle II. tř./1. odd.”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska,
E. Jurkowska, M. Špidlen, K. Langová
11. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 2007.09.27–2007.09.30, Lublin
„Rezultaty i stabilność leczenia wad klasy II/1”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, E. Jurkowska, M. Špidlen, K. Langová

2005
6th Congress of the Czech Orthodontic Society, 2005.10.06 – 2005.10.09, Olomouc
„Results of treatment of Class II. anomalies”. E. Jurkowska, M. Radziejewska, A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska; M. Špidlen, K. Langová

2003
XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej, 2003.04.20 – 2003.04.22, Warszawa
„Transpozycja kłów – leczenie ortodontyczne. Opis przypadków”. B. Wyszomirska, A. Koszewska,

1998
Kongres Naukowy Młodych Medyków, 1998.04.20 - 1998.04.22, Warszawa
„Zastosowanie koron stalowych w leczeniu uzębienia dzieci”. A. Kowalska (Koszewska), K. Widulińska, J. Sobol; M. Kanicka, A. Otkińska, A. Jackiewicz, A. Gałązka,

 

 

 

2011 - Forum ortodontyczne tom 7, nr 3, 2011

„Zmiana profilu twarzy u pacjentów z prawidłowym i powiększonym nagryzem poziomym po leczeniu ortodontycznym”. Agnieszka Koszewska, Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Kateřina Langová, Miloš Špidlen

2011 - Ortodoncie tom 20, nr 2, 2011

„Angle II,1. Oddělení, výsledky léčby s extrakcí dvou horních premolárů”. Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Agnieszka Koszewska, Miloš Špidlen, Kateřina Langová

2010 - Forum Ortodontyczne tom 6, nr 3-4, 2010

„Leczenie powiększonego nagryzu poziomego: zmiany szkieletowe i zębowo-wyrostkowe”. Agnieszka Koszewska, Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Kateřina Langová, Miloš Špidlen

2008 - Forum Ortodontyczne tom 4, nr 4, 2008

„Aktywator Lehmana z wyciągiem zewnątrzustnym – ocena wyników leczenia II klasy Angle`a”. Agnieszka Koszewska, Agnieszka Kryńska-Ziółkowska, Ewa Jurkowska, Miloš Špidlen