Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta

Celem pierwszej wizyty jest poznanie problemów i potrzeb pacjenta oraz przyczyn, które skłaniają go do podjęcia leczenia ortodontycznego. Lekarz przeprowadza wywiad ogólny
i stomatologiczny, a następnie przystępuje do badania klinicznego pacjenta, na podstawie którego ocenia, czy jest możliwe leczenie ortodontyczne, a jeśli tak, to w jakim terminie (niekiedy niewyrżnięte zęby, niezakończony wzrost pacjenta, konieczność wyleczenia ubytków próchnicowych, itp. mogą przesunąć w czasie moment rozpoczęcia leczenia). Po badaniu lekarz zleca wykonanie zdjęć rentgenowskich i wykonuje wyciski do modeli diagnostycznych. Na podstawie analizy zgryzu, zdjęć rentgenowskich (ortopantomograficznego i cefalometrycznego), analizy estetyki twarzy, uśmiechu i zębów przygotowuje indywidualny plan leczenia. Na kolejnej wizycie plan leczenia jest omawiany z pacjentem.   

 

Leczenie ortodontyczne

Przed leczeniem ortodontycznym należy wyleczyć wszystkie ubytki próchnicowe, oczyścić zęby z osadu i kamienia, usunąć zęby-jeśli to konieczne. W trakcie leczenia niezbędna jest pieczołowita troska o higienę zębów. Leczenie ortodontyczne można prowadzić aparatami zdejmowanymi i stałymi (metalowymi, porcelanowymi, kryształowymi). W niektórych przypadkach polecamy aparaty językowe (zakładane od strony jamy ustnej). Czas leczenia wynosi około dwa lata. Wizyty kontrolne odbywają się średnio co 6-8 tygodni w wypadku aparatów zdejmowanych i co 4-5 tygodni w wypadku aparatów stałych.

 

Leczenie retencyjne

Leczenia retencyjne – stabilizujące jest nieodłączną częścią leczenia ortodontycznego. W wypadku aparatów zdejmowanych polega na noszeniu aparatów bez aktywacji, a w wypadku aparatów stałych na przyklejeniu cienkiego drucika na językowej powierzchni zęba (niewidocznej) oraz zaleceniu noszenia indywidualnej, zdejmowanej płytki retencyjnej.