Prezentacje prac na zjazdach i kongresach ortodontycznych

2010
IX Congress of the Czech Orthodontic Society, 2010.09.30–2010.10.02, Brno
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, M. Špidlen
11. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 2010.09.30–2010.10.03
„Wpływ zmiany inklinacji siekaczy na profil twarzy pacjenta”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, M. Špidlen
„Rezultaty i stabilność leczenia wad klasy II/1”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, M. Špidlen, K. Langová
Konferenci Stomatologů ÚSMĚV 10, 2010.03.26–2010.03.27
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska

2009
Konferenci vědeckých prací studentů DSP, 2009.09.08–2009.09.09, Olomouc
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, M. Špidlen
Konferenci Stomatologů ÚSMĚV 09, 2009.04.03–2009.04.04 Olomouc
„Změny profilu obličeje jako důsledek změny inklinace řezáků”.
A. Koszewska A. Kryńska-Ziółkowska
„Výsledky a stabilita vad Angle II./1. oddělení”.
A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, E. Jurkowska

2008
Konferenci vědeckých prací studentů DSP, 2008.09.03–2008.09.04, Olomouc
„The soft tissue profile changes correlated to incisors inclination changes”. A. Koszewska, M. Špidlen;
„The results of treatment of Class II anomalies”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, M. Špidlen;
IX Congress of the Czech Orthodontic Society, 2008.09.18–2008.09.20, Špindlerův Mlýn
„The results of the treatment of Class II. anomalies”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, M. Špidlen

2007
8th Congress of the Czech Orthodontic Society, 2007.10.05–2007.10.07, Plzeň
„Výsledky léčení Angle II. tř. 1. oddělení Lehmanovým activátorem s extraorálním tahem”. A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska, E. Jurkowska, M. Špidlen
„Výsledky a stabilita vad Angle II. tř./1. odd.”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska,
E. Jurkowska, M. Špidlen, K. Langová
11. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, 2007.09.27–2007.09.30, Lublin
„Rezultaty i stabilność leczenia wad klasy II/1”. A. Kryńska-Ziółkowska, A. Koszewska, E. Jurkowska, M. Špidlen, K. Langová

2005
6th Congress of the Czech Orthodontic Society, 2005.10.06 – 2005.10.09, Olomouc
„Results of treatment of Class II. anomalies”. E. Jurkowska, M. Radziejewska, A. Koszewska, A. Kryńska-Ziółkowska; M. Špidlen, K. Langová

2003
XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej, 2003.04.20 – 2003.04.22, Warszawa
„Transpozycja kłów – leczenie ortodontyczne. Opis przypadków”. B. Wyszomirska, A. Koszewska,

1998
Kongres Naukowy Młodych Medyków, 1998.04.20 - 1998.04.22, Warszawa
„Zastosowanie koron stalowych w leczeniu uzębienia dzieci”. A. Kowalska (Koszewska), K. Widulińska, J. Sobol; M. Kanicka, A. Otkińska, A. Jackiewicz, A. Gałązka,